Regelgeving als sturingsinstrument gemeentelijke vastgoedinformatie

De gemeentelijke vastgoedinformatievoorziening laat nogal eens te wensen over. Als mogelijke oorzaken is eerder gewezen op de historische ontwikkeling van de automatisering en de sturing van vastgoedinformatievoorziening binnen gemeenten. Maar ook gebrekkige regelgeving draagt bij aan het probleem. Deze wordt teveel als taakgericht, onsamenhangend, ondoeltreffend en ondoelmatig beschouwd.

Trefwoorden: Tags: Informatievoorzieningen