Regels en piketpalen in het duale stelsel

Als uitvloeisel van de invoering van het duale stelsel is de verplichting een aantal verordeningen over onder meer financieel beheer, controle en doelmatigheid vast te stellen. Deze verordeningen bieden kansen voor verbetering van vastgeroeste gewoontes.

Trefwoorden: Tags: Financiering