Regionaal bestuur: nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Zowel de PvdA als de VVD publiceerden rapporten waarin de bestuurlijke organisatie van ons land ter discussie wordt gesteld. Ook in de Brede agenda bestuurlijke vernieuwing komen de bestuurlijke verhoudingen aan de orde. Eerder pogingen tot reorganisatie leidden vooral tot een vergroting van de bestuurlijke drukte. Dit kan worden voorkomen door zo veel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de burger.

Trefwoorden: Tags: Organisatie