Rekenkameronderzoek richt zich op doelmatigheid en doeltreffendheid

Met ingang van 2006 dienen ale gemeenten een rekenkamer(functie) te hebben ingesteld. Voor provincies gaat deze verplichting al per 2005 in. Op dit moment kennen 80 gemeenten een rekenkamer of �commissie. In opdracht van het Ministerie van BZK is een inventarisatie gemaakt van de onderzoeken die in de periode 1991-2004 door deze organen zijn verricht.

Trefwoorden: Tags: Financiering