Relatieproblemen VROM - woningcorporaties

In het voorjaar heeft de Commissie-De Boer advies uitgebracht aan het ministerie van VROM over een herijking van de relatie tussen het ministerie en de woningcorporaties. Belangrijke adviezen uit het rapport zijn een landelijke toelating en een aanscherping van het sanctiebeleid. De auteurs stellen dat daarmee de grootste problemen � het hybride karakter en de slechte relatie met de overheid -echter niet zijn opgelost.

Trefwoorden: Tags: Wonen