Remkes-Duivesteijn vinden elkaar in definitieve versie van de Nota-Wonen

Op 10 november werd de Nota Wonen door het kabinet vastgesteld. Bij de opstelling van de uiteindelijke versie is spaarzaam gebruik gemaakt van de adviezen die door de belangrijkste adviesorganen zijn uitgebracht. Opvallend is, dat veel van de suggesties en initiatieven die Tweedekamerlid Duivesteijn naar voren heeft gebracht, in de nota zijn terug te vinden.

Trefwoorden: Tags: Wonen