Renterisiconorm in de Wet FIDO: meten is niet altijd weten

Een belangrijk element in de Wet financiering decentrale overheden (FIDO) en de bijbehorende regelingen is de invoering van de renterisiconorm. Deze norm stelt een bovengrens aan het renterisico dat een overheidslichaam op zijn portefeuille langlopende leningen mag lopen. Hoewel het achterliggende principe logisch is, is de nadere uitwerking ervan voor verbetering vatbaar.

Trefwoorden: Tags: Financiering