Rijk neemt corporaties in de fiscale houdgreep

In het Belastingplan 2004 is invoering van vennootschapsbelasting (Vpb) over de commerci´┐Żle activiteiten van corporaties voorzien. Op basis van regelgeving van het ministerie van VROM betaalden corporaties reeds Vpb over commerci´┐Żle activiteiten. De voorgenomen regelgeving lijkt complexer te zijn en dreigt bovendien ook een deel van de kerntaken van corporaties te raken.

Trefwoorden: Tags: Wonen; Financiering