Rijksbrede benchmark

De Rijksbrede Benchmark Groep is een samenwerkingsverband van 19 overheidsorganisaties. Methodiek en database voor benchmarking worden door de RBB-groep zelf beheerd, de auditoren komen van de verschillende deelnemende organisaties. In deze bijdrage twee best practices, waaronder de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Rotterdam.

Trefwoorden: Tags: Organisatie