Risicomanagement in de praktijk bij kleine gemeenten

De structurele verankering van risicomanagement vraagt om blijvende aandacht. De vraag is hoeveel inspanning het kost om risicomanagement in goede banen te leiden. Vooral kleinere gemeenten vragen zich af waarom een heel systeem moet worden ingericht, gelet op de eenvoudige structuur van de organisatie, terwijl de risico�s in de weerstandsparagraaf zijn benoemd.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering