Ruimtelijk-economisch investeringsbeleid en stedelijke vernieuwing (I)

In de jaren tachtig en negentig werd prioriteit gegeven aan een sanering van de overheidsfinanci�n. De kwalificatie voor de EMU vormde een belangrijke drijfveer. Als gevolg hiervan kwamen de overheidsinvesteringen onder sterke druk te staan. De laatste jaren is een ommezwaai gemaakt. De wijze waarop de gelden worden besteed is regelmatig onderwerp van aandacht. In twee afleveringen komt de herkomst van de beschikbare middelen aan de orde. In deze bijdrage wordt de aandacht gericht op de ICES-gelden.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening