Ruimtelijke ordening betekent ook luisteren naar burgers en gebruikers

Het beleid van de (demissionair) minister van VROM inzake de ruimtelijke ordening neemt afstand van de centralistische visie die in de Vijfde Nota te vinden is. Minder regels en de burger bedienen op zijn of haar wenken, is het nieuwe credo. Beslissers moeten wel heel goed weten of de kwaliteit van een plek vooruit gaat en of het aanbod wel past bij de maatschappelijke behoefte.

Trefwoorden: Tags: Wonen; Ruimtelijke ordening