Ruimtelijke ordening en wonen

Bij de start van een nieuw parlementair jaar staat de minister van VROM voor een niet benijdenswaardige, want paradoxale opgave. Zij moet de woningbouw opkrikken naar een niveau van zeker pakweg 80.000 woningen. Daartoe kan zij echter geen stimulerend beleid voeren, want jaarlijkse objectsubsidies bestaan niet meer en het Regeerakkoord predikt bezuinigingen: op de huursubsidies, op het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing en zelfs op de hypotheekrenteaftrek.

Trefwoorden: Tags: Wonen; Ruimtelijke ordening