Samenwerking corporaties en beleggers niet zonder problemen

Nu woningcorporaties steeds meer als marktpartijen optreden, ligt het voor de hand dat zij proberen samen te werken met andere partijen zoals projectontwikkelaars en beleggers. Stedelijke herstructurering lijkt het aangewezen terrein voor deze samenwerking. Of de doelstellingen van de diverse partijen altijd voldoende bij elkaar aansluiten, is de vraag.

Trefwoorden: Tags: Wonen