Scenario's voor de weerstandscapaciteit

Onder weerstandscapaciteit verstaat het BBV de middelen en mogelijkheden van gemeenten en provincies om niet begrote kosten te dekken. Via een model kan inzichtelijk worden gemaakt, welke invloed tegenvallers hebben op de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit in de jaren daarna en wat het effect is van maatregelen om tegenvallers op te vangen.

Trefwoorden: Tags: Financiering