Single Audit! Het einde van de specifieke accountantsverklaring?

De MDW-werkgroep Accountancy heeft de suggestie geopperd de controle op de besteding van subsidies door de subsidieverstrekkers te laten plaatsvinden. Het single-audit principe komt daarmee onder druk te staan, terwijl het meer betwiste single-information principe overeind blijft.

Trefwoorden: Tags: Financiering