Stadium van �achterstandsdenken� voorbij

Het programma Kompas voor het Noorden beschreef hoe in de periode 2000-2010 de economische achterstand van het Noorden zou moeten worden weggewerkt. In 2006 zouden de dan bereikte resultaten worden ge�valueerd en zou een nieuw programma worden geschreven voor de periode tot en met 2010. Het ministerie van Economische Zaken zette echter een streep door de steun waarop voor die jaren was gerekend. Dat leidde tot een andere benadering van de problematiek.

Trefwoorden: Tags: Economie