StadSPOORT: vraagbaak voor ruimtelijke projecten

Met ingang van juli is het kennissysteem StadSPOORT van start gestaan. Binnen drie jaar moet het systeem uitgebreide documentatie bevatten, waaruit gemeenten bij het opstellen van plannen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling kunnen putten. Het systeem moet antwoord kunnen geven op vragen die zich in alle fasen van het proces kunnen voordoen. Daartoe zijn ongeveer 1500 processtappen en onderwerpen gedefinieerd. In eerste instantie zullen vijftien gemeenten hun documenten aanleveren. In de loop van de tijd zullen ook andere gemeenten die een abonnement nemen op het systeem informatie ter beschikking stellen.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening