Stagnatie in de woningbouw voorbij?

De bouwproductie bereikte in 2003 een dieptepunt. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Inmiddels zijn er diverse initiatieven genomen om de stagnatie op te heffen. De vraag is of al die initiatieven op zich afdoende zijn om de productie op een structureel hoger plan te krijgen.

Trefwoorden: Tags: Wonen