Stedenbanden zijn goed, zo lang ze de positie van het bedrijfsleven maar versterken

Internationale contacten tussen steden kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van specifieke problemen, door het uitwisselen van wederzijdse ervaringen. De gemeente Groningen komt er voor uit, dat internationale samenwerking ook de belangen van de eigen stad en de eigen bevolking kan dienen. De accenten van de contacten zijn dan ook vooral daarop gericht. Dat biedt nauwelijks ruimte voor solidariteit en ontwikkelingsprojecten.

Trefwoorden: Tags: Economie