Stoeien met budgetrecht

Rechtmatigheid staat als thema behoorlijk in de aandacht bij gemeenten. Volgens het Rijk moeten gemeenten nog een flinke slag maken op dit terrein. In oktober 2005 publiceerde B&G een bijdrage van de gemeente Nieuwegein waarin de gestructureerde aanpak centraal stond. In deze bijdrage wordt ingegaan op de aanpak in de gemeente Gorinchem, met name op de culturele context waarbinnen rechtmatigheid kan gedijen

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering