Stroomlijning WOZ gemeente Bergen op Zoom

Vijf jaar geleden kreeg de gemeente Bergen op Zoom een aanwijzing van de Waarderingskamer voor matige uitvoering van de wet WOZ. Na een aantal aanpassingen ging in 2001 het merendeel van de beschikkingen op tijd de deur uit. Men was echter niet voorbereid op het grote aantal bezwaarschriften. Naar aanleiding hiervan zijn de verschillende processen in de WOZ-ahandeling kritisch beoordeeld en in een projectaanpak gestroomlijnd.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering