Stuurloze sector volkshuisvesting wekt wantrouwen politiek

Bij veel partijen heeft de mening postgevat dat woningcorporaties onwillig zijn, hun vermogen in te zetten voor de noodzakelijke herstructurering. Het geringe succes van matching van middelen, waarbij rijke corporaties tegen gunstige voorwaarden geld lenen aan corporaties die anders bepaalde doelen niet zouden kunnen halen, versterkt dit beeld. Aan matching kleven echter ook risico�s. Bovendien zijn er veel corporaties die aansprekende resultaten kunnen laten zien.

Trefwoorden: Tags: Wonen