Subsidies in viervoud

Sommige publieke taken worden uitgevoerd door privaatrechtelijke organisaties, die geheel of gedeeltelijk worden bekostigd door de overheid. De relaties van deze organisaties met de overheid kunnen sterk van elkaar verschillen. Bij het aangaan van een subsidierelatie dient men zich terdege af te vragen welk type relatie men aangaat en rekening te houden met de kenmerken ervan.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering