Toenemende zorg over afkalvende huisartsenzorg

Geschat wordt, dat in 2005 drie miljoen mensen geen huisarts hebben. Het probleem zal zich vooral in de kleinere kernen voordoen. Gemeenten willen graag een rol spelen, maar hebben in de praktijk beperkte mogelijkheden.

Trefwoorden: Tags: Zorg

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.