Toezicht bij corporaties staat of valt bij het zelfreinigend vermogen

Het toezicht op corporaties staat in de belangstelling, mede naar aanleiding van een aantal incidenten binnen en buiten de volkshuisvestingssector. De nadruk lijkt te liggen op aanscherpen van wet- en regelgeving om het toezicht beter te laten functioneren. Bij het toezicht duikt een aantal dilemma's op, waarvan de oplossing maatwerk vereist.

Trefwoorden: Tags: Wonen