Toezicht op de gemeentefinanci�n: opsporen van de witte vlekken?

Het toezicht op de gemeentefinanci�n staat, mede onder invloed van het duale stelsel weer volop in de belangstelling. Onder invloed van de dualisering komt de nadruk van het toezicht meer te liggen op de financi�le risico's die gemeenten lopen.

Trefwoorden: Tags: Financiering