Toezicht provincies op gemeentelijke treasury: vrijheid in gebondenheid

Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Financiering decentrale overheden (Wet Fido). De provincie krijgt een duidelijke toezichthoudende rol op het gemeentelijk financieringsbeleid. In deze bijdrage worden enkele aspecten van het provinciaal toezicht nader belicht.

Trefwoorden: Tags: Financiering