Tussen huur en koop

Bevordering van het eigen woningbezit is een van de doelstellingen van het ministerie van VROM. Gegeven het huidige prijsniveau is het kopen van een eigen huis voor veel gezinnen niet mogelijk. Inmiddels is een aantal initiatieven genomen om tussenvormen tussen huur en koop aan te bieden. Van een echte doorbraak is echter nog geen sprake.

Trefwoorden: Tags: Wonen