Tussentijdse winstneming bij grondexploitatie mogelijk

In de begroting en de jaarstukken moeten gemeenten in de paragraaf grondbeleid inzicht geven in de onderbouwing van de winstneming, zo stelt het BBV. Voorts wordt aangegeven dat tussentijdse winstneming slechts raadzaam is onder bepaalde voorwaarden. De gemeente Nieuwegein heeft naar aanleiding van de bepalingen in het BBV haar criteria voor tussentijdse winstneming op het grondbedrijf aangepast.

Trefwoorden: Tags: Financiering