Uitbesteding door gemeenten een verantwoorde keuze?

Wanneer per 2003 het BTW-compensatiefonds wordt ingevoerd, wordt uitbesteden van gemeentelijke taken financieel aantrekkelijker. Het kostenaspect heeft tot dusverre veel aandacht gekregen. Maar ook de organisatorische implicaties zijn aanzienlijk. Het verlies aan zeggenschap over de operationele gang van zaken gaat niet noodzakelijkerwijs gepaard met een verlies aan democratische controle.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering