Uitvoering Wet WOZ: op naar een permanent proces

Na een uitgebreide discussie wie de uitvoering van de Wet WOZ voor zijn rekening zou moeten nemen, is besloten de taken bij de gemeenten te laten. Na maatregelen ter vereenvoudiging zouden de kosten maximaal 240 miljoen gulden mogen bedragen. De omschakeling van projectmatig werken naar een procesmatige aanpak is onontbeerlijk voor een efficiente aanpak, zeker wanneer in de toekomst de tijd tussen taxatiedatum en ingangsdatum zou worden verkort en de frequentie zou worden verhoogd.

Trefwoorden: Tags: Financiering