Veel vooruitgang in eurovoorbereiding bij gemeenten

Over iets meer dan een half jaar wordt de chartale euro ge´┐Żntroduceerd. In de negende voortgangsrapportage Euro en Overheid, waarin de stand van zaken per dit voorjaar wordt geschetst, wordt geconstateerd dat gemeenten de laatste maanden veel vooruitgang hebben geboekt bij de voorbereidingen. Ook bij de sociale diensten is sprake van flinke progressie. Bestuurlijke aandacht voor de voortgang blijft ook in het laatste halfjaar onontbeerlijk.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Politiek