Vennootschapsbelasting voor corporaties: een ondoordacht en zinloos plan

Het voornemen bestaat, de huidige vrijstelling van vennootschapsbelasting voor corporaties te be�indigen. Zo zou in het kader van Markt en Overheid een gelijk speelveld voor corporaties en marktpartijen worden gecre�erd. Daarmee wordt echter voorbij gegaan aan de grote verschillen in uitgangspositie en doelstellingen tussen beide groepen.

Trefwoorden: Tags: Wonen; Financiering