Vennootschapsbelastingplicht geen invloed op strategie BNG

De BNG heeft een goed jaar achter de rug. Ook onder het Vpb-regime blijft aandacht gericht op zo laag mogelijke prijzen voor de klanten.

Trefwoorden: Tags: BNG Bank