Verdichting moeilijk door complexiteit en kosten

Minister Dekker van VROM geeft bouwen in het groen meer de ruimte. Toch willen veel gemeenten het landschap niet opofferen om het nijpende woningtekort op te lossen. Steden als Utrecht, Den Haag en Groningen zetten zwaar in op verdichting. Maar verdichtingsoperaties vertragen vanwege de complexiteit en de torenhoge investeringen die daarmee zijn gemoeid.

Trefwoorden: Tags: Wonen; Ruimtelijke ordening