Vereniging Deltametropool: sleutel tot nieuwe bestuurlijke verhoudingen

De reorganisatie van het openbaar bestuur houdt Nederland al meer dan een halve eeuw bezig, zonder noemenswaardige resultaten. De huidige bestuurlijke verhoudingen blijken steeds meer te knellen in de realisatie van de ruimtelijke ordening die het Rijk voor ogen staat.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Ruimtelijke ordening