Versterking van de economie

Na het verschijnen van de vorige Miljoenennota werd het kabinet geconfronteerd met flinke tegenvallers. Met hoge kosten als gevolg van de vergrijzing in het verschiet presenteerde het kabinet dit jaar een aantal maatregelen, die gezamenlijk moeten leiden tot een structureel hogere groei van de economie.

Trefwoorden: Tags: Economie

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.