Verstrekking van leningen en garanties door decentrale overheden: voorkom verrassingen

In het afgelopen jaar is gebleken dat decentrale overheden aanzienlijke risico�s kunnen lopen bij het verstrekken van leningen en garanties. Inzicht in de risico�s en een goed risicobeheer is dus van groot belang. Een stappenplan kan daarbij helpen.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering