�Voor elke burger ��n sleutel die past op alle kamers�

In de serie �Actieprogramma Andere overheid:oude wijn in nieuwe zakken? Onderneemt B&G een zoektocht naar modernisering bij de overheid. In aflevering 3 Erry Stoov�, voorzitter Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank over de mogelijkheden voor de burger, zijn eigen overheidsdossier in te zien via de Nieuwe Authenticicatie Voorziening, de NAV.

Trefwoorden: Tags: Organisatie