Voorstel Aanbestedingswet naar Tweede Kamer

Het voorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet, die de huidige Raamwet EEG-voorschriften moet vervangen is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om in aanvulling op Europese regelgeving ook nationaal beleid te ontwikkelen. De huidige versnipperde regelgeving wordt vervangen door een coherent wettelijk kader.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Politiek

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.