VROM-model voor handhaving bouwregelgeving blijkt weerbarstige materie

Per 1 januari 2005 zullen gemeentebestuurders op papier moeten gaan zetten hoe zij het toezicht op de bouwregelgeving gaan invullen. Het maken van een handhavingsbeleidsplan is lastiger dan voorzien. De gemeente Delft kent de nodige problemen met de vertaling van het VROM-stappenplan naar de eigen situatie.

Trefwoorden: Tags: Wonen; Ruimtelijke ordening; Organisatie