Waar blijft het consistente rijksbeleid voor woningcorporaties?

In de Nota Mensen-wensen-wonen is de hybride positie van corporaties bevestigd. Naast de publieke taken die corporaties moeten verrichten, mogen zij - binnen randvoorwaarden - marktactiviteiten ondernemen, als deze direct de sociale taken ondersteunen. Aan corporaties wordt een aantal prestatie-eisen gesteld. De vormgeving ervan is echter dikwijls onduidelijk, terwijl sommige eisen op gespannen voet met andere staan.

Trefwoorden: Tags: Wonen