Waarborgfondsen zuinig alternatief voor rechtstreekse gemeentegarantie

De kredietwaardigheid van gemeenten is zeer sterk. Dat leidt tot lage rentetarieven. Instellingen deden in het verleden vaak een beroep op gemeenten om hetzij zelf een lening te verstrekken, hetzij garant te staan voor een op de kapitaalmarkt op te nemen lening. Gemeenten lopen daarmee een zeker risico. Inmiddels bieden waarborgfondsen in veel gevallen een interessant alternatief voor directe gemeentelijke betrokkenheid.

Trefwoorden: Tags: Wonen; Financiering; Zorg