Waarom is er nog steeds geen hoogwaardig stadsregionaal openbaar vervoer?

De ontwikkeling van hoogwaardig stadsregionaal openbaar vervoer staat al geruime tijd op de agenda. Tot dusverre is het voornamelijk bij plannen gebleven. Voor de vertraging kan een aantal verklaringen worden gevonden die financieel van aard zijn. Maar achter deze factoren gaat een fundamenteel probleem schuil: de ontoereikende synergie tussen infrastructuur en openbaar vervoerbeleid enerzijds en stads- en vastgoedontwikkeling anderzijds.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening