Wat is de oorzaak van gemeentelijke tariefsverschillen?

De verschillen in de gemeentelijke leges staan met name de laatste jaren volop in de belangstelling van consumentenorganisaties en het bedrijfsleven. Verschillen in het systeem van kostentoerekening lijken een belangrijke oorzaak van de verschillen. Transparantie in de opbouw van de tarieven kan de onvrede hierover wegnemen.

Trefwoorden: Tags: Financiering