Water- vasthouden - bergen- afvoeren

Teneinde de waterhuishouding in ons land op orde te brengen zullen onder meer gebieden moeten gaan dienen als �waterberging� voor de opvang van overtollig water. Het aanwijzen en vastleggen van deze gebieden tot op het niveau van onherroepelijk bestemmingsplan zal voor de gemeenten met veel onzekerheden en problemen gepaard gaan.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening