Waterbeheer, niet zo vanzelfsprekend als misschien wel lijkt

In aflevering drie van de serie over waterbeheer aandacht voor de manier van planvormen. De plannen voor de waterberging in de Overdiepse polder kwamen tot stand op initiatief van bewoners en ondernemers. Door hen serieus te nemen wist de provincie een groot draagvlak te cre�ren. Daardoor kunnen de plannen binnen drie tot vier jaar zijn gerealiseerd. Bestuurlijke durf lijkt de sleutel te zijn. Verder: het integrale beheersplan van de gemeente Dordrecht.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening