Waterschapsbelastingen vernieuwd: naar een eenvoudiger en transparanter stelsel?

Bij de discussies over de lokale lasten blijven de waterschapslasten vaak enigszins buiten beeld. Ten onrechte; het gaat om ruim 3 miljard gulden. Het grootste deel wordt door de burgers opgebracht. De Commissie-Togtema deed onlangs voorstellen voor een nieuw stelsel van waterschapsbelastingen.

Trefwoorden: Tags: Financiering