Waterschapsfinancien 2003-2005

Waterschappen verrichten traditioneel taken op het gebied van de waterstaatszorg. Daarbij gaat het om waterkering, waterkwantiteit en waterkwaliteit. Het investeringsniveau zal naar verwachting de komende jaren flink stijgen. De hogere lasten moeten voor een flink deel door de burgers worden opgebracht.

Trefwoorden: Tags: Financiering; Economie